Pomiń menu

Ankieta skierowana do mieszkańców Sosnowca

Polskie Stowarzyszenie "Dom Europejski" Oddział Sosnowiec skierowało do mieszkańców miasta ankietę. Ogłoszenie o ankiecie ukazało sie na www.sosnowiec.pl, www.e-sosnowiec.pl , www.domeuropejski.eu .

Podsumowanie ankiety:

8 Maja bieżącego roku w związku z akcją „Masz Głos Masz Wybór” w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się debata z Prezydentem Sosnowca Kazimierzem Górskim. Jej podsumowaniem była deklaracja, w której zobowiązał się do zrealizowania do końca 2008 roku pięciu wybranych przez siebie założeń.

Kolejnym etapem akcji jest monitoring, który ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu Prezydent wywiązuje się z deklaracji. Jednym z jego elementów jest ankieta, która została przeprowadzona wśród mieszkańców Sosnowca. Wzięło w niej udział 110 osób (56 kobiet, 52 mężczyzn), w większości są to osoby pracujące (67%) w wieku do 35 lat (50%).

Wynika z niej, iż przeważająca liczba (aż 78%) ankietowanych uważa, że władze nie kontaktują się z mieszkańcami wystarczająco często, a ich znajomość problemów miasta jest słaba (59%). Większa część obywateli nie wie, że może uczestniczyć w obradach Sesji Rady Miejskiej. Jednak 55% z nich nawet gdyby miało tego świadomość nie wzięło by w nich udziału.

Pocieszający może być fakt, iż znaczna część Sosnowiczan sięga po informacje o mieście do prasy lokalnej (44%) i na portale internetowe (31%). Jedynie 8% z nich deklaruje uzyskiwanie pomocy w Urzędzie Miejskim.

Ankietowani mieli możliwość oceny, które z wybranych przez Prezydenta założeń wydają im się najistotniejsze. Za priorytet zostało uznane rozpoczęcie budowy mieszkań i remontów pustostanów (980pkt). Dużym poparciem cieszyło się także zakończenie budowy zakładów produkcyjnych i usługowych (960pkt). W otwartym pytaniu mieszkańcy mogli przedstawić tematy, które ich zdaniem są najpilniejsze. Wśród nich znalazły się: edukacja i szkolnictwo wyższe, pomoc niepełnosprawnym, remonty dróg, budowa obiektów sportowych, poprawa bezpieczeństwa w mieście oraz większe nakłady na oświatę.

Z ankiety wynika, że mieszkańcy oczekują od Prezydenta kontaktu poprzez otwarte spotkania, debaty czy fora internetowe.

Szczegółowe wyniki ankiety są dostępne na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia „Dom Europejski” (www.domeuropejski.eu), które wraz z Wyższą Szkołą Humanitas jest organizatorem akcji na terenie miasta.
 

Polskie Stowarzyszenie "Dom Europejski" Oddział Sosnowiec