Pomiń menu

Przygotowania do debaty podsumowującej kolejny rok akcji w Kołobrzegu

Koalicja organizacji pozarządowych działających w Kołobrzegu kończy kolejny rok działalności w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Szkołę Liderów. Wielkimi krokami zbliża się debata podsumowująca tegoroczne działania. Jak się do tego przygotowujemy? W ramach akcji przez cały rok prowadziliśmy monitoring działań Prezydenta Miasta zmierzających do realizacji zadeklarowanych przedsięwzięć. Zespół monitorujący przez cały okres trwania akcji starał się obserwować wszelkie informacje podawane na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w lokalnych mediach, a dotyczące zadeklarowanych zadań. W chwili obecnej odbywa się weryfikacja tych danych z udziałem urzędników Urzędu Miasta. W ramach akcji prowadzimy również anonimową ankietę dotyczącą wiedzy mieszkańców Kołobrzegu na temat działań realizowanych przez Prezydenta Miasta w celu usuwania lokalnych problemów. Wyniki monitoringu oraz ankiety zostaną opublikowane na stronach internetowych akcji „Masz głos, masz wybór”, Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010 oraz w kolejnym Biuletynie Informacyjnym. W drugiej połowie listopada zostanie zorganizowana publiczna debata podsumowująca działania Prezydenta Miasta w bieżącym roku. Będzie to również okazja do podsumowania połowy kadencji obecnych władz samorządowych. O terminie i miejscu debaty powiadomimy w późniejszym terminie.

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"