Pomiń menu

Spotkanie podsumowujące w Cyganach

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych w Cyganach „Inicjatywa”
działając w ramach akcji "Masz głos – masz wybór" zaprasza wszystkich zainteresowanych

Na spotkanie z panem burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba mające na celu podsumowanie mijających dwóch lat kadencji obecnego Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2008 r. w budynku

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach  o godz. 12.00

Planowany program spotkania:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie monitoringu przygotowanego przez TWIS” Inicjatywa” z wykonania programu wyborczego pana Burmistrza (z zakresu infrastruktury i oświaty – dotyczących wsi Cygany)
3. Przedstawienie przez Burmistrza MiG Nowa Dęba sprawozdania z realizacji programu wyborczego.
4. Dyskusja.
5. Przekazanie na ręce p. Burmistrza poprawionego dokumentu zawierającego wszystkie potrzeby mieszkańców wsi Cygany.
6. Zakończenie.

Marian Tomczyk TWIS "Inicjatywa"

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych