Pomiń menu

DEBATA władz miasta Reda z mieszkańcami

DEBATA W REDZIE W RAMACH AKCJI „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR”
20 LISTOPADA 2008, SALA MOKSIR, UL. ŁĄKOWA 36/38

W ramach tegorocznej akcji „Masz głos, masz wybór” przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców Redy poświęcona ocenie komunikacji między urzędem a mieszkańcami.

Wyniki przeprowadzonej ankiety przedstawione zostały w trakcie debaty, wieńczącej tegoroczną akcję. Z powodu bardzo złej pogody uczestniczyło w nim około 40 osób. Prowadzący przedstawili uwarunkowania prawne dostępu obywatela do informacji publicznej. Przedstawiono także wyniki ankiety przeprowadzonej na 50 respondentach. 44% ankietowanych stwierdziło że przekaz informacji między urzędem a mieszkańcami nie jest wystarczający, 34% nie miało zdania na ten temat. 28 % osób korzysta z internetu. Ulubionym źródłem informacji jest telewizja i prasa, a także biuletyn miasta, większość ankietowanych mieszkańców interesuje się sprawami miasta.

W dalszej części spotkania burmistrz Krzysztof Krzemiński omówił stan realizacji planowanych inwestycji. Wciąż nierozwiązanym pozostaje transport przez miasto z powodu odrzucenia projektu alternatywnego połączenia Rumia – Reda , przez ulicę Cegielnianą i Leśną. Burmistrz zapowiedział dalsze starania aby ten projekt został ponownie zgłoszony do kolejnego konkursu w ramach RPO Województwa Pomorskiego w 2009 roku. Udało się natomiast zrealizować inwestycje szkolnych sal gimnastycznych i boiska. Inne przedsięwzięcia są na różnym poziomie stanu realizacji. Po wystąpieniu burmistrza głos zabrała pani kierownik MOPS w Redzie Małgorzata Klebba, przedstawiając problem dożywiania dzieci i przeciwdziałania ubóstwu. Temat ten został wywołany na spotkaniu zespołu roboczego 6 listopada. W dyskusji w dalszej części spotkania padło kilka pytań dotyczących tego problemu, jak również rozwiązania kilku problemów lokalnych, w szczególności drogowych. Przedostatnim punktem programu było zaprezentowanie możliwości strony euroinfo i szerokiej gamy informacji ekologicznych dotyczącej regionu, na niej zamieszczonych. Na koniec organizatorzy zaprosili do nowopowołanego Centrum Rozwoju Kariery w siedzibie Stowarzyszenia EUREKA, gdzie oferowany jest mieszkańcom program doradztwa zawodowego oraz szkoleń, w ramach projektów realizowanych przez organizację. Podziękowano uczestnikom za aktywny udział w debacie.

Realizacja tegorocznej akcji utrudniona była z powodu remontu siedziby Stowarzyszenia EUREKA. W listopadzie zapoczątkowana została działalność Centrum Rozwoju Kariery. Będą tam udostępnione istotne informacje, przekazywane z urzędu na tablicy w budynku , gdzie również dostępny będzie biuletyn urzędu miasta.