Pomiń menu

Kryzys dialogu w Radzyminie !?

 

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” już po raz 3 bierze udział w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy.

W roku 2006 zorganizowaliśmy debatę przedwyborczą z kandydatami na urząd burmistrza. W 2007 r. przeprowadziliśmy pierwszą z serii debat, podczas której burmistrz Radzymina podpisał deklarację, w której zobowiązał się wraz z Radą Miejską do przeprowadzeni 5 inwestycji, czy też rozwiązania 5 problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta.

27 kwietnia 2008 r. przeprowadziliśmy kolejna debatę rozpoczynającą II        rok kadencji burmistrza.

Prowadzenie akcji w 2008 roku należy do najtrudniejszych w naszej historii. Od samego początku napotykaliśmy na szereg trudności. Pierwsza trudność polegała na wyegzekwowaniu od Burmistrza pisemnej deklaracji, w której zadeklaruje rozwiązanie 5 problemów. W momencie przekazania deklaracji okazało się, że część zadań jest nieostro i nieprecyzyjnie sformułowana co uniemożliwiłoby nam obiektywne przeprowadzenie monitoringu.  Pismo z prośbą o doprecyzowanie deklaracji, wysłane w lipcu, nie spotkało się z odpowiedzią ze strony Urzędu. Nie uzyskaliśmy również odpowiedzi na pytania mieszkańców, których nie udało się zadać podczas kwietniowej debaty.

W październiku wysłaliśmy pismo do Pana Burmistrza z informacją o rozpoczynającym się monitoringu zadań oraz prośba o pomoc w sprawnym jego przeprowadzeniu. Ku naszemu zaskoczeniu otrzymaliśmy pismo o rezygnacji Burmistrza z dalszego udziału w akcji Masz głos.

Stowarzyszenie mimo wycofania się Burmistrza podjęło decyzję o kontynuowaniu akcji i wysłało pismo do Burmistrza z prośba o udostępnienie informacji publicznej przydatnej do stworzenia raportu z monitoringu.

Stowarzyszenie planuje debatę podsumowującą na 30 listopada 2008 r. czy uda nam się ją zorganizować w tym terminie poinformujemy Państwa w chwili znalezienia sali, w której moglibyśmy zorganizować spotkanie. W chwili obecnej napotkamy trudności z wynajęciem na zasadach komercyjnych sal podległych Burmistrzowi Radzymina

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"