Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z wójt Gminy Wiejskiej Lubin

 Stowarzyszenie Skowronków z Gorzycy zaprasza na spotkanie z Panią Wójt Ireną Rogowską dn.12 grudnia 2008r o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Gorzycy. Celem spotkania jest przypomnienie głównych założeń  programu wyborczego.Zapoznanie wyborców ze stanem realizacji niektórych z nich. Publiczna debata obejmie również bieżące, najważniejsze problemy oraz możliwości ich realizacji w trakcie pozostałej kadencji.

 

Stowarzyszenie Skowronków