Pomiń menu

Manifestacja w obronie placu Piłsudskiego w Lubartowie

W imieniu mieszkańców Lubartowa, którzy sprzeciwiają się ewentualnej decyzji władz miasta, dotyczącej sprzedaży części placu im. Józefa Piłsudskiego zapraszam na spotkanie protestacyjne, które odbędzie się na rzeczonym placu w dniu 02.12.2008r o godzinie 15:30.
Na manifestację zostaną zaproszeni radni miejscy, którzy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami będą mogli się przekonać o woli swoich wyborców.
W momencie, kiedy nasze miasto staje się jedynie „epizodem mijanym na drodze ku lepszemu”, a tak naprawdę nabiera tylko coraz bardziej prowincjonalnego charakteru, musimy jako mieszkańcy obudzić w sobie wolę do samostanowienia o losach naszej małej ojczyzny.
Chcemy dla dobra naszego miasta wznieść się ponad podziały polityczne i zaprosić do udziału w manifestacji wszystkich ludzi, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem przyczynią się do umacniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i powstrzymają władze miasta przed nietrafionymi decyzjami.
Na to spotkanie zaprosiliśmy redaktorów TVP Lublin, przedstawicieli prasy lokalnej i regionalnej.
Oczekujemy radnych Rady Miasta, Rady Powiatu, Rady Gminy, członków Miejskiego Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SiL”, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.
Podczas dyskusji zamierzam poruszyć także inne ważne tematy, które dotyczą mieszkańców naszego miasta, w tym lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów .
Serdecznie zapraszam i liczę na Wasze uczestnictwo.

 

Elżbieta Wąs