Pomiń menu

Ankieta antykorupcyjna w Tarnobrzegu

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (tj. 27 listopada), koordynatorzy akcji Masz Głos – Masz Wybór w Tarnobrzegu (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Tak dla Tarnobrzega” oraz Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne) rozdali rajcom specjalnie przygotowane ankiety.

Jako, że przez ostatnie kilka miesięcy trwał spór dotyczący tego, czy były już radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, a wobec jednego zachodzą wciąż takie podejrzenia, postanowiliśmy przenieść pomysł Warszawskiej Grupy Obywatelskiej na Tarnobrzeg i zapytać członków władzy uchwałodawczej o kilka kwestii – tłumaczy Maciej Matyka, prezes SIO „Tak dla Tarnobrzega”.

Poza tym poproszono o informacje dotyczące piastowanych funkcji w organach samorządu terytorialnego i innych instytucjach. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem samych zapytanych. Tuż po sesji koordynatorzy otrzymali odpowiedzi od dziewięciu radnych: Stanisław Uziel, Marek Gosztyła, Marian Kołodziej, Tadeusz Zych, Waldemar Stępak, Mariusz Nasternak, Norbert Mastalerz, Ryszard Kiper oraz Włodzimierz Trybuła. Na zwrot ankiet czekamy do końca roku. Wszystkie informacje zostaną upublicznione na lokalnym portalu internetowym.

Akcja Masz Głos – Masz Wybór nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Do końca roku czekamy również na prace konkursowe „Czy warto mieszkać w Tarnobrzegu?”, a już w styczniu odbędzie się debata podsumowująca całe poddziałanie.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Prezydent Miasta – Jan Dziubiński.

Koordynatorzy: Maciej Matyka; Grzegorz Lipiec.

 

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych