Pomiń menu

Konstantynów Łódzki: Debata podsumowująca realizację zobowiązań i upowszechnienie wyników monitoringu

W dniu 21 listopada 2008 roku odbyło sie spotkanie z Z-cą Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ok. 30 osób obie strony z radością oznajmiły, iż deklaracje Burmistrza z dnia 10 maja 20098 roku (w tym dniu nastąpiło pierwsze spotkanie Burmistrza z mieszkańcami w ramach akcji "masz głos masz wybór") zostały w całości zrealizowane. Wspomniane przedsięwzięcia to:

1. Wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego w ramach programu "ORLIK 2012" – należy przy tym zaznaczyć, iż był to 3 obiekt oddany do użytku w Polsce, a wstegę przecinali: Premier Donald Tusk, Minister Sławomir Drzewiecki, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak oraz Burmistrz Miasta Konstantynowa Henryk Brzyszcz

2. Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 1

3. Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 2

4.  Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 5

Na spotkaniu zostało wyjasnione, iż Stowarzyszenie nie umieszczało informacji na temat realizacji ww. przedsięwzięć poniewaz wielokrotnie o ich pomyslnym zakończeniu informowały media lokalne i ogólnopolskie.

Członkowie Stowarzyszenia "Kalos Kaghatos" widzą sens i dużą wartość projektu "Masz głos, masz wybór". Z obserwacji uczestników spotkań i debat wyciągamy wniosek, iż najlepiej organizować debaty z Samorządowcami przy okazji festynów, świąt państwowych czy chociażby pikników. Swobodna arena powoduje, iż debata nie jest "pyskówką" a staje sie konstruktywnem dialogiem.

Stowarzyszenie promocji sportu, edukacji i ekorozwoju "KALOS KAGHATOS"