Pomiń menu

Wyniki ankiety – Kołobrzeg

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy Państwu zbiorcze wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Kołobrzegu, a dotyczącej oceny wykonania zadań zadeklarowanych przez Prezydenta Kołobrzegu. Ankieta ta nie została wykonana przez pracownie badania opinii społecznej, lecz przez członków i sympatyków stowarzyszenia. W związku z takim sposobem przeprowadzenia i opracowania ankiety może ona być obciążona błędami nie pozwalającymi na wyciąganie jednoznacznych wniosków. Pokazuje ona jednak pewien subiektywny osąd sytuacji związanej z realizacją zadeklarowanych przez Prezydenta zadań do wykonania w 2008r. Analizie poddaliśmy 153 ankiety wypełnione przez mieszkańców Kołobrzegu. Różnice w ilości głosów wynikają z tego, że część osób wypełniających ankiety w pytaniu pierwszym udzielała kilku odpowiedzi, a w przypadku pozostałych pytań pomijała niektóre z nich. 1. Proszę zaznaczyć najważniejszy Pani/Pana zdaniem problem Kołobrzegu, spośród wymienionych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w swojej deklaracji: – Niewydolny system komunikacji miasta : 101 – Postępująca degradacja strefy uzdrowiskowej : 81 – Proces zanikania plaży i degradacji wydm : 69 – Niespełnienie przez istniejący port jachtowy warunków obsługi jachtów pod względem technicznym i ilościowym: 28 – Niewystarczająca baza kulturalna : 20 2. Proszę wymienić inne problemy, które uważa Pani/Pan za najważniejsze dla Miasta: Brak parkingów, Zawłaszczenie samorządu przez PO, Załatwienie działek w Podczelu, Zła budowa układu komunikacyjnego całego, Brak remontu ulic w Podczelu, Brak kultury w Podczelu, Brak obwodnicy miasta, Niekompetencja radnych Rady Miasta, Więcej imprez kulturalnych, Partyjniactwo, Bałagan w mieście w sezonie, Niekompetencja urzędników i radnych, Kolesiostwo w kręgach władzy, Arogancja władzy i prezydenta, Kpina w strefie A, Brak gospodarza miasta, Brak toalet w sezonie letnim podczas imprez w strefie A, a jeżeli są, to są za drogie 2 zł!!, Zlikwidowanie bazaru przy ul. Rodziewiczówny, Plac Kornasa – niechlubna wizytówka, Jak najszybciej obwodnica, Przeurbanizowanie uzdrowiska, Ulokowanie sklepów wielkopowierzchniowych – dojazdy i złe ulokowanie, Nadmiar apartamentowców, Likwidacja nielegalnego handlu, Brud w strefie uzdrowiskowej, Likwidacja nielegalnego handlu przy Bulwarze Szymańskiego, Likwidacja nielegalnego handlu przy ul. Rodziewiczówny (plac p. Kornasa), Polityka mieszkaniowa, Brak miejsc parkingowych na osiedlach, Brak stanowisk pracy, Brak zakładów pracy wytwarzających produkcję wyrobów i nowych miejsc pracy, Brak właściwej promocji miasta (skutecznej), Nadmiar ogródków piwnych, Upolitycznienie wszelkich sfer życia, Brak przedszkoli, brak miejsc w przedszkolach, Obsadzanie ważnych stanowisk przez niewykształconych ale „politycznie poprawnych” ludzi, Wybudowanie stadionu lekkoatletycznego, Nawierzchnia chodnika na moście przez Parsętę na ul. Młyńskiej, Zaniedbanie organizacji ZHP, Drogi (powiatowe też)!, Niedouczeni radni, Brak miejsc postojowych (parkingów), 3. Jak Pani/Pan ocenia stopień realizacji inwestycji przedstawionych w Deklaracji przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg do wykonania w 2008 roku:  Ochrona brzegów morskich – projekt, starania o środki finansowe □ dobrze : 2 □ raczej dobrze : 6 □ nie mam zdania : 20 □ raczej źle : 27 □ źle : 96  Rewitalizacja strefy nadmorskiej, kończenie projektów, przetargi □ dobrze : 1 □ raczej dobrze : 7 □ nie mam zdania : 26 □ raczej źle : 37 □ źle : 79  Stadion piłkarski – realizacja końcowa projektu i przystąpienie do przetargu □ dobrze : 6 □ raczej dobrze : 16 □ nie mam zdania : 36 □ raczej źle : 25 □ źle : 66  II etap Regionalnego Centrum Kultury, realizacja przystosowania do II etapu, przetarg na realizację □ dobrze : 11 □ raczej dobrze : 26 □ nie mam zdania : 32 □ raczej źle : 28 □ źle : 53  Miasto kultury □ dobrze : 15 □ raczej dobrze : 24 □ nie mam zdania : 36 □ raczej źle : 36 □ źle : 39 Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"