Pomiń menu

Debata z udziałem Prezydenta Kołobrzegu.

W dniu 26.11.2008r. w Sali konferencyjnej Hotelu Centrum odbyła się publiczna debata, której tematem było podsumowanie kolejnego roku akcji „Masz głos, masz wybór”. W trakcie debaty dokonano oceny realizacji deklaracji Prezydenta Miasta dotyczącej zobowiązań na rok bieżący. W debacie ze strony władz udział wzięli prezydent miasta, jego zastępcy, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, p.o. kierownik Regionalnego Centrum Kultury, rzecznik prasowy prezydenta, radni miasta i powiatu. Obecnych było również około 60 mieszkańców Kołobrzegu. W trakcie debaty przypomniano treść podpisanej przez prezydenta deklaracji oraz przedstawiono sprawozdanie z monitoringu realizacji deklaracji. Następnie prezydent odniósł się do treści sprawozdania. W swoim wystąpieniu starał się zmienić nie najlepsze wrażenie wynikające z treści przedstawionego sprawozdania z monitoringu działań prezydenta, próbując udowodnić, że urząd wykonuje więcej, niż wynika to z treści sprawozdania. Wskazał również na problemy jakie wynikły w trakcie realizacji niektórych zobowiązań, co według prezydenta spowodowało opóźnienia w ich realizacji. Kolejnym punktem debaty był czas na zadawanie pytań przez obecnych na spotkaniu mieszkańców Kołobrzegu. Pytania dotyczyły różnych spraw, od tych najbardziej osobistych, dotyczących rozwiązania problemów jednostkowych, po problemy zasadnicze dotyczące rozwoju i funkcjonowania miasta. Na wiele z nich, dotyczących między innymi zadeklarowanych przez prezydenta zadań, nie padły odpowiedzi. Debata trwała niecałe 2 godzin. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązał się do organizacji w przyszłości podobnych debat.

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"