Pomiń menu

Kontynuacja akcji w Lublinie

 W Lublinie odbyło się nieoficjalne spotkanie prezydenta m. Lublina Adama Wasilewskiego z przedstawicielem Rady Miasta i kilku organizacji formalnych i nieformalnych w celu nakreślenia kierunków dalszej współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że zarodek porozumienia zapoczątkowany akcją "Masz głos, masz wybór" nalezy kontynuować dla dobra wszystkich mieszkańców Lublina.

O dalszych poczynaniach będę Was informować na bieżąco.

Parasolka