Pomiń menu

Początek akcji w gminie Łambinowice – Plany Zagospodarowania

 

Stowarzyszenie Panorama Wierzbia  w ramach akcji lokalnej zdecydowało się na skupić się na problemie opracowania Planu Miejscowego Zagospodarowania dla wsi Wierzbie, którego procedura uchwalenia została wszczęta przez Urząd Gminy  pod koniec 2007r, a więc trwa już ponad rok. Wystosowaliśmy pisemną informację do Wójta i Rady Gminy o akcji i zaplanowanych przez nas działaniach, w tym m.in.

1. umieszczeniu informacji o projekcie planu na stronie internetowej Panoramy wraz z podaniem linka do BIPu Gminy Łambinowice, na którym będzie można zapoznać się z wersją elektroniczną Planu,
2. zorganizowaniu publicznej debaty nad Planem w świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbiu,
3. wyłożeniu do wglądu kopii Planu w bibliotece wiejskiej.

Jednocześnie zwróciliśmy się do władz samorządowych z prośbą o rozważenie możliwości zorganizowania  sesji Rady Gminy, na której będzie podejmowana uchwała o zatwierdzeniu Planu Zagospodarowania, w Wiejskim Domu kultury w Wierzbiu.

Pod koniec stycznia otrzymaliśmy z Urzędu Gminy informację drogą elektroniczną, iż 6 lutego ma być znany termin wyłożenia planu do wglądu. Do dnia dzisiejszego ów termin nie został podany do wiadomości.

Więcej informacji o przebiegu działań „Masz głos, masz wybór” na terenie Gminy Łambinowice już wkrótce.
"Panorama Wierzbia"

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia