Pomiń menu

Postomino: Diagnoza problemów społecznych

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej” w Pieńkowie kończy opracowywanie diagnozy problemów społecznych naszych wiosek. Do końca lutego przedstawimy efekty. Natomiast opracowanie problemów całej gminy Postomino przewidujemy do końca maja br. i przedstawione zostanie ono zarówno w lokalnej prasie, jak i podczas sesji Rady Gminy oraz w trakcie debaty z władzami samorządowymi. Ukazał się artykuł zapowiadający udział naszego stowarzyszenia w II części akcji „Masz głos/masz wybór” (przeczytaj).

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko