Pomiń menu

Deklaracja Burmistrza Lwówka Śląskiego

Deklaracja Burmistrza Miasta  i Gminy Lwówek Śl. dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów

Lwówek Śląski 20.02.2009r.

Jako Burmistrz Gminy Lwówek Śląski za najważniejsze problemy lokalne uważam:

 • Bezrobocie na terenie gminy powodujące migrację ludności poza granice naszego kraju;
 • Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na terenie gminy;
 • Zdegradowana tkanka architektoniczna na terenie gminy;
 • Duże dysproporcje pomiędzy standardem życia mieszkańców miasta i terenów wiejskich gminy;
 • Pogarszający się stan służby zdrowia w powiecie lwóweckim.

W trakcie mojej kadencji (2006-2010) będę się starał rozwiązać/zniwelować te problemy, poprzez:

 • Ochronę cennych zabytków oraz promowanie działalności turystycznej (szczególnie agroturystycznej) na terenie gminy;
 • Aktywną walkę z bezrobociem poprzez przemyślaną politykę podatkową dla nowych inwestorów oraz m.in. promowanie rolnictwa ekologicznego i ogrodnictwa;
 • Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (zwłaszcza na terenach wiejskich);
 • Modernizację oraz budowę dróg i chodników oraz utrzymanie istniejących połączeń kolejowych i autobusowych;
 • Modernizację infrastruktury edukacyjnej i tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
 • Pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie najważniejszych zadań inwestycyjnych gminy.

W 2009 roku zamierzam doprowadzić do:

 • Rozpoczęcia budowy hali sportowej przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim;  
 • Rozpoczęcia i zakończenia budowy wodociągu w miejscowości Niwnice;
 • Rozpoczęcia i zakończenia budowy nowych dróg w obrębie ulic: Piękna, Widokowa, Spacerowa, Słoneczna oraz Górna, Budowlanych wraz z łącznikiem do ulicy Wiejskiej; 
 • Zakończenia prac projektowych nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lwówek Śląski;
 • Ponownego uruchomienia produkcji w Browarze Lwówek Śląski.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych