Pomiń menu

Diagnoza w Lublinie

 W Lublinie Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodziny "Parasolka" przeprowadziło wstepną diagnozę problemów z zakresu polityki społecznej.

Tematem wzbudzającym wiele niepewności i niepokoju jest temat: "dopalaczy".

Uważamy, że kampania informacyjno-ostrzegawcza skierowana do rodziców, dzieci i młodzieży oraz pedagogów szkolnych będzie miała bardzo pozytywny wplływ na uświadomienie zainteresowanym stronom istoty,  praktyki stosowania,oraz skutki  stosowania"dopalaczy".

Parasolka