Pomiń menu

Diagnoza w Ziębicach

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus" po dokonaniu analizy najistotniejszych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębice problemów uznało, że takim istotnym problemem jest brak inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. Choć w ostatnich latach bezrobocie w gminie Ziębice zmniejszyło się, to nadal pozostaje wysokie. Zmniejszenie bezrobocia było możliwe jedynie dzięki powstaniu nowych miejsc pracy kilkadziesiąt kilometrów od Ziębic, głównie we Wrocławiu i okolicach. I właśnie tam wielu Ziębiczan znalazło pracę. Nie powstają nowe miejsca pracy na terenie gminy, ponieważ nie ma tu inwestycji, które generowałyby takie miejsca pracy, a działania miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy pozostawiają wiele do życzenia w sferze aktywnych form poszukiwania pracy przez bezrobotnych i współpracy z istniejącymi pracodawcami. Tak więc zwrócono się do władz samorządowych z propozycją przeprowadzenia debaty publicznej władz z mieszkańcami właśnie na temat pozyskiwania dla gminy Ziębice nowych inwestorów, tworzących w tej gminie nowe miejsca pracy. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic