Pomiń menu

Diagnoza w Dębnikach w Krakowie

 

Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej „Scena Myśli” działające w Krakowie postanowiło skoncentrować się na jednej dzielnicy. Wybór padł na Dębniki, czyli Dzielnicę VIII, największą w Krakowie.

Po wstępnej diagnozie problemów dręczących mieszkańców Dębnik okazało się, że czują się oni w wielu sprawach niedoinformowani i nie wiedzą, w jaki sposób mogliby skontaktować się z Radą Dzielnicy. Nie orientują się w tym, co należy do jej kompetencji i z jakimi problemami mogliby się zgłosić do tej instytucji. Często z góry stwierdzają, że ich sprawy nie zostaną wzięte pod uwagę. Nie znają nazwisk członków Rady Dzielnicy. Ponadto dominuje wśród nich sposób postrzegania samorządowca, jako stereotypowego biurokraty, który siedzi za biurkiem i nic nie robi.

Dlatego Stowarzyszenie zdecydowało się zająć problemem słabej komunikacji pomiędzy członkami Rady Dzielnicy VIII a jej mieszkańcami. W celu doprecyzowania problemu przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami Dębnik. Analiza wywiadów potwierdziła hipotezę, opartą na wstępnych badaniach.

Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej "Scena Myśli"