Pomiń menu

Wybór najważniejszego problemu mieszkańców Kołobrzegu.

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010" dokonało diagnozy najważniejszego zdaniem mieszkańców problemu naszego miasta. Diagnozę przeprowadzono wykorzystując; dane z ankiety prowadzonej na portalu internetowym www.e-Kg.pl , wnioski z dyskusji internautów na forum strony internetowej www.kolobrzeg2010.pl , opinie mieszkańców przedstawiane w lokalnych mediach, opinie członków i sympatyków stowarzyszenia wyrażane na otwartych spotkaniach. Mieszkańcy zgłaszali szereg problemów, które ich zdaniem są ważne , a ich rozwiązanie leży w kompetencji samorządu. Należą do nich między innymi ; niedobór mieszkań socjalnych, zanikanie plaż, brak stadionu sportowego oraz mariny żeglarskiej z prawdziwego zdarzenia, trudności komunikacyjne miasta – szczególnie w okresie letnim. Po dyskusji uznano, że problem który jest najbardziej uciążliwy i dotyczy największej ilości mieszkańców i gości, to problemy komunikacyjne miasta. Jest to problem złożony i zdajemy sobie sprawę , że nie można go rozwiązać w przeciągu roku, czy nawet całej kadencji. Oczekujemy od mieszkańców w szczególności od członków i sympatyków stowarzyszenia przedstawiania pomysłów i propozycji rozwiązania problemu, które to pomysły skonfrontujemy z planami wladz miasta podczas publicznej debaty.

Pozdrawiamy

Zarząd Stowarzyszenia    

"Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"

 

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"