Pomiń menu

Plany zagospodarowania w Gminie Łambinowice. Wciąż cisza

 

Minął miesiąc od kiedy wystąpiliśmy do Wójta Gminy Łambinowice z informacją o akcji w „Masz głos, masz wybór”. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą prośbę o zorganizowanie w Wierzbiu debaty nad planem zagospodarowania oraz sesji Rady Gminy. Co prawda spotkaliśmy się w Urzędzie z pracownikiem odpowiedzialnym za plany, ale tydzień temu wciąż pracował nad pisemną odpowiedzią na nasze pismo, a pomysł zorganizowania debaty wydał mu się wątpliwy do zrealizowania. Ostatecznie usłyszeliśmy, że jeśli zapewnimy frekwencję to sprawa będzie przedyskutowana ponownie. Nadal jednak czekamy na pisemne (oficjalne) informacje w temacie.

Projekt planu  wciąż w opracowaniu, poza urzędnikami i projektantami, nikt nie miał do niego dostępu. Termin wyłożenia dokumentu do wglądu wciąż jest  przesuwany w czasie i póki co nikt nie jest w stanie określić nawet przybliżonej daty.

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia