Pomiń menu

Przystąpienie do akcji w Starym Targu

Nasi uczniowie przystąpili do akcji MASZ GŁOS / MASZ WYBÓR, której celem jest przybliżenie młodym ludziom działania władz gminy.

– gromadzenie i publikowanie informacji na temat postępów prac samorządu w kwestii rozwiązania problemu ( oraz innych instrukcji odpowiedzialnych za jego rozwiązanie).

Grupa uczniów Justyna Jaroszewska, Justyna Korinth i Emilia Orłowska na początku dobrej akcji wybrały się do wójta gminy pana mgr inż. Wiesława Kazimierskiego, aby udzielił odpowiedzi na niektóre nurtujące młodzież problemy. Dowiedzieliśmy się w trakcie wywiadu, że remontuje świetlice miejskie w Kalwie i Nowym Targu, aby dzieci i młodzież mogły przebywać w ciepłych pomieszczeniach i wzajemnie się uczyć oraz wymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Natomiast aby uczniowie naszej gminy nie mieli problemów z nauką w każdej szkole są dodatkowe zajęcia z geografii, chemii, matematyki, fizyki, biologii oraz z języka angielskiego. Zajęcia te mają na celu pogłębienia wiedzy oraz wyrównywania szans. Pomoc naszego włodarza polega też na tym, że remontuje mieszkania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców, którzy z różnych powodów utracili mieszkania. Pomagamy również w poszukiwaniu pracy współpracując z GOPS-em oraz Urzędem Pracy. Więcej informacji na temat naszej działalności zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Zadaliśmy naszemu wójtowi pytanie: „Gdybym miał władzę…” bez wahania odpowiedział, „aby wszyscy ludzie, byli szczęśliwi”. W dalszej części naszej akcji planujemy:

– debatę z przedstawicielami władz samorządowych na temat lokalnych problemów,
– konkurs wiedzy obywatelskiej dla uczniów szkół naszej gminy,
– konkurs literacki i plastyczny  „Gdybym miał władzę…
– wystawę zdjęć naszej akcji,
– projekt ulotki naszej gminy, oraz akcji Masz głos / Masz wybór

W swojej działalności organizujemy młodzieżową radę gminy, aby uczestniczyć w posiedzeniach. Rady Gminy oraz Komisjach. Na zakończenie akcji planujemy prezentację dla mieszkańców naszej gminy.

Po każdorazowym punkcie, który sobie zakładamy umieszczać będziemy na stronie internetowej naszej szkoły.

Pozdrawia młodzież Zespołu Szkół w Starym Targu wraz

z  Barbarą  Zawicką-Gastoł

 

 

 

SKE DZIECI EUROPY