Pomiń menu

"Nie" dla debaty w Łambinowicach

Wójt Gminy Łambinowice odpowiedział na prośbę Stowarzyszenia o zorganizowanie debaty nad planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie.  W piśmie poinformował nas, że "zorganizowanie dyskusji jest nieuzasadnione pod kątem organizacyjnym (…) publiczna dyskusja powinna odbyć się w miejscu o równym dostępie komunikacyjnym jakim jest siedziba Urzędu Gminy w Łambinowicach". Natomiast kopia planu zostanie wyłożona do wglądu mieszkańcom dopiero PO PODJĘCIU I UPRAWOMOCNIENIU UCHWAŁY, co na dzień dzisiejszy uniemożliwia nam zapoznanie mieszkańców z zapisami planu i podjecie jakiejkolwiek dyskusji o kierunkach rozwoju wsi.
W związku z powyższym w najbliższy piątek o godzinie 12.00  prezes Panoramy Daniel Podobiński spotka się z sekretarzem gminy Jerzym Rosińskim w celu omówienia sprawy i wypracowania sposobu pełnego włączenia mieszkańców w proces przygotowania dokumentu.

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia