Pomiń menu

Zapowiedź debaty na temat dalszego funkcjonowania SPZOZ Lubartów

 

Zawiadomienie o spotkaniu 17.04.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia Miasto Obywatelskie Lubartów z Przewodniczącym Rady Powiatu, Panem Grzegorzem Gregorowiczem. Stowarzyszenie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej SPZOZ Lubartów, oraz zarządzania służbą zdrowia na szczeblu lokalnym w nowych realiach gospodarczych. Było to pierwsze spotkanie, na którym Pan Przewodniczący zadeklarował chęć współpracy i podjęcia szerokiego dialogu społecznego, w tej ważnej dla mieszkańców kwestii. W związku z akcją, która ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami i angażowaniem obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym gmin zapowiadamy organizację otwartego spotkania mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, dotyczącą służby zdrowia w regionie.

Miasto Obywatelskie Lubartów