Pomiń menu

Spotkanie Mieszkańców Sobieszowa z Prezydentem Miasta Jelenia Góra

W dniu 25 marca 2009 r. Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie wraz z Towarzystwem Sympatyków Sobieszowa zorganizował w Miejskim Domu Kultury „Muflon”, spotkanie mieszkańców Sobieszowa z prezydentem Miasta Jelenia Góra Markiem Obrębalskim. Na spotkanie przyszło około 100 mieszkańców Sobieszowa, którzy zadawali mnóstwo pytań i…otrzymali mało konkretnych odpowiedzi.  Niestety tak oceniają debatę mieszkańcy Sobieszowa, nasz Zespół i lokalna prasa tj. tygodnik „Jelonka”.

Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie włożył sporo serca i pracy, aby zorganizować to spotkanie. Przeprowadził wśród 244 mieszkańców ankietę zatytułowaną „Czego chcą mieszkańcy Sobieszowa”, której wyniki zaprezentowano na tym spotkaniu. Ponadto przedstawił wyniki monitoringu realizacji „Deklaracji Prezydenta Miasta Jelenia Góra rozwiązywania problemów zgłoszonych na poprzednim spotkaniu tj. 02.02.2008 r.” wskazując, że nie wszystkie zadania zostały wykonane. Pan prezydent nie odniósł się, ani do wyników ankiety, ani do monitoringu realizacji „Deklaracji”. Z zadawanych pytań i otrzymanych pozytywnych odpowiedzi przygotowaliśmy projekt „Deklaracji Prezydenta”, który zostanie przedłożony do zaakceptowania i realizacji. Niestety na najbardziej nurtujące sprawy naszej miejscowości, niestety nie uzyskaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi. Na zakończenie debaty przedstawiciel Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie zapowiedział, że kolejne spotkanie zostanie zorganizowane jesienią, aby zgłoszone postulaty miały szanse znaleźć się w przyszłorocznym budżecie miasta.

W załączeniu kilka zdjęć ze spotkania:

Zespól Aktywności Społecznej