Pomiń menu

Spotkanie w Ziębicach w tegorocznej edycji programu.

 W dniu 24 marca 2009 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziębic "Ducatus" odbyło się spotkanie członków Towarzystwa z przedstawicielami władz miasta i gminy, Policji, Straży Miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych. Tematyka spotkania dotyczyła stanu przygotowań miasta i gminy Ziębice do nadchodzącego sezonu turystycznego. Zebrani zostali zapoznani przez członków Ducatusa z najbardziej istotnymi problemami i wspólnie poszukiwana rozwiązań problematycznych kwestii. W spotkaniu udział wzięli oprócz członków Ducatusa: Burmistrz Ziębic Wiceburmistrz Ziębic, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Komendant Policji, Komendant Strazy Miejskiej, Strażnik Miejski.

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic