Pomiń menu

Spotkanie wiejskie w Złotorii

 Dnia 21.04.2009r. odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Lubicz w Złotorii. Sołtys Gminy Marian Rzeszotek poinformował zebranych o realizacji zadań oraz poprosił o zabranie głosu Wójta.  Wójt Marek Olszewski udzielał wyczerpujących odpowiedzi na tematy nurtujące mieszkańców wsi. Poinformował o planach działań Gminy na rzecz naszej wsi.

 Ustalony został termin debaty realizowanej pod auspicjami Fundacji Stefana Batorego oraz programu "Masz głos masz wybór" , a realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotoria na temat dalszego etapu kanalizacji wsi. Sołtys wsi poprosił o zabranie głosu Bronisławę Duszyńską, która w imieniu Stowarzyszenia zaprosiła Wójta  oraz  zapoznała mieszkańców z terminem i planem debaty.

W dniu dzisiejszym Radna Gminy Aldona Peregończuk, Skarbnik   Stowarzyszenia Wiesława Grupa oraz Sekretarz Stowarzyszenia Bronisława Duszyńska spotkały się w Urzędzie Gminy z Wójtem Markiem Olszewskim, przekazując oficjalne, pisemne zaproszenie na debatę. Jednocześnie umówiły się na następne spotkanie w Urzędzie Gminy, aby zapoznać się z dotychczasową dokumentacją zgromadzoną na temat kanalizacji naszej wsi. 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Złotoria