Pomiń menu

List otwarty do Radnych Włocławka w sprawie akcji "Masz głos, masz wybór"

 

Zarząd Projektu Włocławek 24 kwietnia br. skierował do Radnych Rady Miasta Włocławek List Otwarty informujący o prowadzeniu Akcji "Masz głos, masz wybór". Włocławscy radni mogli zapoznać się z Listem przed sesją 27 kwietnia.

Treść Listu:

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek jest organizacją pozarządową, która zgodnie ze swoimi celami statutowymi zajmuje się m.in. kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem Włocławka i terenu powiatu włocławskiego, swoje cele realizuje m.in. poprzez współpracę  z władzami państwowymi i samorządowymi.

Obserwując sesje Rady Miasta zwracamy się z prośbą do Państwa Radnych o próbę porozumienia ponad podziałami partyjnymi i kierowanie się rzeczywistym dobrem mieszkańców. Ostatnie sesje Rady Miasta ukazywały brak porozumienia w ważnych dla naszego miasta sprawach, dlatego apelujemy o nie kierowanie się partykularnymi interesami partyjnymi.

Wierzymy, iż każdy z włocławskich radnych jest odpowiedzialny, uczciwy i oddany służbie publicznej. Wierzymy, że w naszym mieście może i powinno żyć się normalnie. Dlatego raz jeszcze apelujemy o wsłuchanie się w głos Włocławka i jego mieszkańców oraz o sprawowanie władzy przy pełnym respektowaniu uchwalonego przez obecną Radę Miasta Kodeksu Etyki Radnego.

Członkowie Projektu mają nadzieję, iż włocławscy Radni, jako przedstawiciele wszystkich mieszkańców miasta podejmą wreszcie próbę porozumienia ponad podziałami i na drodze konsensusu podejmą decyzję o budowie następnego basenu we Włocławku.

W trakcie trwania Akcji "Masz głos, masz wybór" Projekt Włocławek będzie rzeczowo i na bieżąco współpracował ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju Włocławka. Do takich działań zalicza się na pewno prace związane z budową kolejnego basenu. Na dodatek wielu obecnych radnych w swoich deklaracjach wyborczych podkreślało potrzebę budowy nowego basenu.

(ms)

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek