Pomiń menu

Kowal: 29 maja 2009 PLAN DEBATY O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM W KOWALU I OKOLICACH


29 maja 2009

 godz. 17.00 – 19.30

sala OSP w Kowalu
I
– powitanie uczestników spotkania

– przedstawienie celu debaty

– przedstawienie organizatora i osób odpowiedzialnych za przebieg debaty

– zaprezentowanie planu spotkania i zasad przeprowadzenie debaty – regulaminu spotkania

– przyjęcie zgłoszeń – utworzenie listy rozmówców

(20min)

 II

– przedstawienie przez burmistrza i wójta programów swoich urzędów, dotyczących planów i działań na rzecz dziedzictwa kulturowego w mieście i w gminie, 10 min dla osoby (20 min)

 

– wypowiedzi mieszkańców – wnioski, komentarze, propozycje, około 2min każda osoba (około 15 osób, około 30min)

 – pytania zadawane zaocznie, pisemnie, zebrane poprzez e-maile, (pogrupowane wcześniej w zagadnienia), (10 min)

 – odpowiedzi burmistrza i wójta, 10 min dla każdej z osób, (20min)

 – uzgodnienie najważniejszych punktów debaty i wyznaczenie pomysłów, wskazań do realizacji w ramach działania na rzecz dziedzictwa kulturowego Kowala i okolic, (10 min)

 – przygotowanie i podpisanie deklaracji działania na rzecz ochrony zabytków i opieki nad dziedzictwem kulturowym przez wójta gminy Kowal i burmistrza miasta Kowal

 – podsumowanie spotkania i podziękowanie za udział w debacie

1godz 30min

 III

Przedstawienie przebiegu debaty w mediach lokalnych i na stronach internetowych

Ogłoszenie efektów debaty

Opublikowanie deklaracji: burmistrza oraz wójta Kowala
 

Fundacja Ari Ari