Pomiń menu

Kielce: relacja z debaty o Młodzieżowej Radzie Miasta

8 maja, w Centrum Biznesu „Exbud” odbyła się debata kieleckich licealistów oraz przedstawicieli władz samorządowych. Tematem spotkania była koncepcja powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, której projekt został w lutym złożony do Rady Miejskiej w Kielcach.

W debacie uczestniczyli licealiści z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych: zarówno liceów ogólnokształcących, jak i techników oraz liceów profilowanych. Gośćmi byli przedstawiciele władz miejskich: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach, Jacek Wołowiec, Wiceprezydent Miasta Kielce Andrzej Sygut. Kuratorium Oświaty reprezentował Wicekurator Lucjan Pietrzczyk, natomiast autorów projektu Młodzieżowej Rady Miejskiej – Radna Katarzyna Zapała, która złożyła projekt do Rady Miasta oraz Łukasz Syska ze Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Spotkanie prowadził Adam Smuga, przewodniczący S”MD” w Kielcach.

Pierwszą część debaty stanowiły krótkie przemówienia wyżej wymienionych gości oraz prezentacja multimedialna mówiąca o zasadach funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Licealiści mogli natomiast zabrać głos w części drugiej, którą stanowiła wymiana poglądów i pytań pomiędzy obecnymi. 

Młodzi ludzie pytali zarówno autorów projektu, jak i przedstawicieli władz o szczegóły co do funkcjonowania i działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej. Liczne głosy dotyczyły wątpliwości co do wyboru członków Młodzieżowej Rady, ilości szkół, które w Radzie miałyby mieć swoich reprezentantów, współpracy MRM z ‘dorosłą’ Radą Miejską, czy też przestrzeni działania takiego organu.

Spotkanie było dobrą okazją do lepszego poznania i przedyskutowania samego projektu przez licealistów, którzy w MRM mieliby zasiadać i co ważniejsze – działać. Miejmy nadzieję, że debata jest początkiem dyskusji nad powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta, której efektem będzie przekonanie do tego pomysłu zarówno władz lokalnych, jak i młodzieży. Zorganizowanie debaty było możliwe dzięki środkom uzyskanym przez Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" w ramach programu "Masz Głos masz Wybór". 

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci