Pomiń menu

Po debacie w Ziębicach
W środę 27 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Ziębickiego Centrum Kultury odbyła się tematyczna debata publiczna przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „Ducatus” w ramach tegorocznej edycji programu „Masz Głos Masz Wybór – Zapytaj Swój Samorząd”.

Do udziału w debacie Towarzystwo zaprosiło mieszkańców miasta i gminy Ziębice oraz Burmistrza Ziębic, Zastępcę Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Miejskich oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. Tematyka debaty została określona i zawężona do kwestii „Bezrobocie i inwestycje generujące miejsca pracy w Ziębicach i okolicy”.

Niestety mieszkańcy Ziębic nie stawili się zbyt licznie (nieco ponad 20 osób), z władz w debacie wzięli udział Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Przewodniczący Komisji Gospodarczej oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz z zastępcą. Na początku debaty przedstawiciele Urzędu Pracy przedstawili stan bezrobocia w gminie i powiecie w latach 2008 i 2009 oraz działania urzędu zmierzające do aktywizacji zawodowej oraz współpracę Urzędu z pracodawcami oferującymi miejsca pracy. Następnie Burmistrz Ziębic przedstawił stan prac nad planami zagospodarowania przestrzennego zmierzającymi do stworzenia w Ziębicach obszarów przeznaczonych pod inwestycje generujące miejsca pracy, perspektywy lokalizacji inwestycji na tych terenach oraz stan rozmów z ewentualnymi inwestorami. W dyskusji, która nastąpiła po prezentacji stanowisk Dyrektor PUP oraz Burmistrza podkreślano konieczność tworzenia miejsc pracy na miejscu, tworzenia zachęt dla inwestorów, możliwości utworzenia podstrefy jednej ze stref ekonomicznych oraz problemy jakie są związane z aktywizacją bezrobotnych, m.in. trudności komunikacyjne na terenie powiatu ząbkowickiego uniemożliwiające podejmowanie szkoleń oraz pracy poza miejscem zamieszkania, niechęć części osób długotrwale bezrobotnych do przekwalifikowania i poszukiwania pracy oraz trudności ze znalezieniem dostatecznej liczby inwestorów mogących tworzyć miejsca pracy na terenie powiatu.

Nikłe zainteresowanie mieszkańców tematyką debaty wyjaśniano faktem, że najwidoczniej bezrobocie w Ziębicach nie jest tak dotkliwym problemem społecznym, jak to wydawało się pierwotnie organizatorom. Debata przebiegła w spokojnej, rzeczowej atmosferze. Zebrani, mimo małej frekwencji mieszkańców uznali za potrzebne tego typu spotkania, umożliwiające prezentacje stanowisk, perspektyw i planów każdej ze stron biorących udział w debacie.

Organizatorzy zapowiedzieli kolejną, tym razem wielotematyczną debatę podsumowującą trzy lata obecnego samorządu, która zorganizowana zostanie jesienią 2009 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic