Pomiń menu

Debata mieszkańców z Burmistrzem Kluczborka -12.05.2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”, kontynuując w roku 2009 realizację kolejnych zadań w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, prowadzi działania na rzecz rozszerzenia dyskursu o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązania, budowania dialogu pomiędzy lokalną władzą samorządową a mieszkańcami Kluczborka oraz wzmacniania poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych za losy naszej Gminy.

Kolejne realizowane zadanie to, zorganizowanie publicznej debaty wokół problemu naszego miasta, zdiagnozowanego jako „poprawa estetyki parku i miasta” i możliwościach jego rozwiązania w 2009 roku.

Otwarte spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Kluczborka odbędzie się 12 maja 2009 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Zapraszając Burmistrza Kluczborka Pana Jarosława Kielara, Zarząd Stowarzyszenia również zaproponował Mu stworzenie dokumentu – deklaracji, zawierającej pisemne zobowiązanie działań na rzecz poprawy estetyki parku i miasta realizowanych w 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia zakłada, że efektem tego spotkania będzie pogłębienie świadomości mieszkańców na temat poprawy estetyki parku i miasta i sposobów jej realizacji. W związku z tym zaproszenia zostały wystosowane zarówno do młodych, jak i starszych, ale młodych duchem mieszkańców – wszystkich, którym na sercu leży piękno naszego Miasta. Zaproszono: Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, Dyrektorów miejscowych szkół i przedstawicieli Samorządów Szkolnych wraz z opiekunami, PP. Radnych Rady Miejskiej oraz Powiatowej, reprezentantów organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Kluczborka, a także przedstawicieli lokalnych mediów.

Koordynatorki: Dobromiła Szymaniak,
                      Ewa Zgadzaj – Martyniuk

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom – Mammograf”

Kluczbork, 08. 05. 2009 r.

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom – Mammograf