Pomiń menu

Ukazał się pierwszy numer pisma bardzo lokalnego "Pasikonik" w gminie Duszniki

Grupa nieformalna pasikonik zainicjowała swój udział w akcji "Masz głos, masz wybór 2009" wydaniem pierwszego numeru bezpłatnego czasopisma o charakterze społecznym traktującego o sprawach lokalnych – także z nurtu "obywatelskiego". Tematem głównym tego numeru były wybory uzupełniające do Rady Gminy Duszniki w jednym z okręgów : prezentacje kandydatów, informacje "techniczne" o terminie i miejscu wyborów oraz materiał zachęcający do szerokiego udziału w głosowaniu. Wydawnictwo ukazało się w połowie kwietnia br, na tydzień przed wyborami, zostało przez członków grupy dostarczone do każdego gospodarstwa domowego w okręgu wyborczym oraz dodatkowo było dostępne w wielu punktach na terenie całej gminy. pozostaje dodać, że frekwencja w wyborach przekroczyła najśmielsze chyba oczekiwania i jednocześnie 55% !

grupa nieformalna pasikonik