Pomiń menu

Gmina Michałów: Debata samorządowa w Pawłowicach

 20 maja 2009r w Pawłowicach ( gmina Michałów, woj świętokrzyskie) odbędzie się debata samorządowa organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Turze Górnym w ramach akcji "Masz głos masz wybór".

Podczas debaty zostaną omówione najważniejsze problemy gminy Michałów  i sposoby ich rozwiązywania. OSP Tur Górny chce zbudować dialog pomiędzy władzmi samorządowymi, radnymi i mieszkańcami gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Górnym