Pomiń menu

Akcja w Komańczy rozpoczęta

Akcja "Masz głos – masz wybór" 2009 w Komańczy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy "WILK" prowadzi w gminie Komańcza akcję "Masz głos- masz wybór". Działania prowadzone są od kwietnia 2009 do końca listopada 2009. Do końca sierpnia diagnozujemy lokalne problemy poprzez przeprowadzenie z mieszkańcami spotkań w 14 sołectwach. W poździerniku zorganizujemy otwartą debatę na temat dwóch najczęściej pojawiających się problemów w naszej gminie i możliwości ich rozwiązania. Uczestnikami debaty będą mieszkańcy, sołtysi, radni i przedstawiciele gminy.

Już teraz zapraszamy media do wzięcia udziału w debacie. Na razie wszystko idzie z planem. Lokalne władze Gminy Komańcza są przychylne akcji. Cieszymy się, że Pan Wójt rozumie ideę tego działania i sam zachęca radnych, sołtysów i mieszkańców do uczestnictwa w akcji oraz bierze udział w projektowaniu ankiety.

Akcja współfinansowana jest przez Fundację Stefana Batorego, organizatora czwartej już edycji akcji. W tym roku W Polsce bierze udział w akcji 190 gmin. Odbędzie się ponad 230 debat na temat lokalnych problemów i sposobów ich rozwiązywania.

Co zrobiliśmy w kwietniu?

Spotkałyśmy się z Wójtem Gminy Komańcza przedstawiłyśmy ogólne założenia Akcji oraz proponowany program realizacji na terenie naszej gminy. Wójt wyraził wolę współpracy i zaproponował prezentację Akcji na sesji Rady Gminy z udziałem radnych i sołtysów w dniu 29 kwietnia 2009.

Przygotowałyśmy projekt ankiety, która będzie przeprowadzana wśród mieszkańców w czasie spotkań w sołectwach zaplanowanych w okresie od maja do końca sierpnia (projekt w załączeniu). Ankieta ma na celu wyłonienie najważniejszych problemów postrzeganych przez mieszkańców, ich oczekiwań w stosunku do władz samorządowych, ich oceny warunków życia w gminie oraz postrzegania pracy Urzędu Gminy.

Przygotowałyśmy harmonogram spotkań w sołectwach. Planujemy przeprowadzenie spotkań w 15 sołectwach. Spotkania będą odbywać się w poszczególne niedziele, w systemie po dwa spotkania o godzinie 15.00 i o godzinie 17.00 w dwóch sąsiednich sołectwach, z wyjątkiem trzech największych sołectw (Łupków, Wisłok Wielki, Komańcza), dla których zarezerwowałyśmy spotkania na całe popołudnie. Przed spotkaniami będą rozdawane broszury informacyjne z datą spotkania, informacje o spotkaniach będą również podawane za pośrednictwem ogłoszeń na tablicach oraz za pośrednictwem sołtysów, członków Stowarzyszenia, księży.  Stosowna informacja zostanie też opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia. (harmonogram w załączeniu).

Projekt ankiety został przedstawiony Wójtowi, który wyraził zainteresowanie umieszczeniem dodatkowych pytań badających opinię mieszkańców na temat pracy Urzędu Gminy.

W dniu 29 kwietnia 2009 roku uczestniczyłyśmy w sesji Rady Gminy, na której przedstawiłyśmy cele i założenia Akcji oraz proponowany sposób jej realizacji na terenie Gminy.  Zwróciłyśmy się o pomoc i współpracę do radnych i sołtysów przy organizowaniu spotkań w sołectwach. Sołtysi otrzymali projekt ankiety oraz harmonogram spotkań zaplanowanych w okresie od maja do sierpnia.

Opracowałyśmy projekt ulotki informacyjnej do druku, która będzie rozprowadzana wśród mieszkańców.   

Dodatkowe informacje znajdziecie państwo na naszej stronie : www.komancza.org

   
Akcję koordynują: Jolanta Dal- prezes stowarzyszenia i Hanna Bełżecka- sekretarz stowarzyszenia

Kontakt :
Jolanta Dal
Tel.503 559 506
E-mail :[email protected] lub [email protected]
Hanna Bełżecka
Tel. 502609606
E-mail : [email protected]

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy "WILK"