Pomiń menu

Ankieta dla mieszkańców gotawa, terminy ustalone

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy "WILK’przedstawia Państwu przygotowaną akietę dla mieszkańców w projektowaniu której brał udział Wójt Gminy Komańcza oraz terminy spotkań, które będziemy przeprowadzać w sołectwach.

Projekt ankiet i terminarz spotkań został rzedstawiony władzom samorządowym, radnym i sołtysom na Sesji rady Gminy w kwietniu.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „WILK”

AKCJA MASZ GŁOS – MASZ WYBÓR

ANKIETA

(Zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem)

•    Czy lubi Pan (Pani) swoją gminę?
    bardzo lubię
    lubię
    niezbyt lubię
    nie lubię

•    Czego najbardziej brakuje Panu (Pani) w najbliższej okolicy?
(można wskazać do trzech odpowiedzi)
    drogi asfaltowej
    wodociągu
    kanalizacji
    placu zabaw
    chodnika
    oświetlenia
    kontenera na odpady
    boiska
    klubu

•    Czego najbardziej brakuje Panu (Pani) w dziedzinie kultury i rozrywki?
(można wskazać do trzech odpowiedzi)
    festynów
    dyskotek
    spotkań z ciekawymi ludźmi
    koncertów
    wystaw
    zorganizowanych wycieczek
    klubu seniora
    kółka zainteresowań
    dostępu do internetu
    klubu sportowego

•    Proszę wskazać trzy najważniejsze sprawy, którymi władze samorządowe gminy powinny zająć się w pierwszej kolejności
    remonty i budowa dróg
    oświetlenie dróg i miejsc publicznych
    uruchomienie sieci wodociągowej
    poprawa bezpieczeństwa
    walka z bezrobociem
    rozwój placówek handlowych i usługowych
    sport i rekreacja
    rozwój instytucji kultury i form spędzania czasu wolnego
    lepszy dostęp do opieki medycznej
    bezpośrednia pomoc dla najuboższych
    przeciwdziałanie alkoholizmowi
    szkolenia i doskonalenie zawodowe
    rozwój turystyki
    pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
    inne
•    Jak jest  Pana (Pani) ocena warunków życia w gminie w skali od 1 do 5?
(5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – przeciętna, 2 – zła, 1 – bardzo zła)
    lokalny rynek pracy
    opieka zdrowotna
    opieka społeczna
    warunki mieszkaniowe
    szkoły
    przedszkola
    bezpieczeństwo mieszkańców
    dostęp do kultury i rozrywki
    dostęp do sportu i rekreacji
    stan dróg
    komunikacja lokalna
    stan środowiska naturalnego
    placówki handlowe
    placówki usługowe (bank, poczta, zakład fryzjerski itd.)
    kanalizacja
    wywóz nieczystości

•    Czy słyszał(a) Pan (Pani) o inwestycjach planowanych przez władze samorządowe gminy?
    tak
    nie

•    Jak ogólnie ocenia Pan (Pani) pracę władz samorządowych gminy?
    bardzo dobrze
    dobrze
    dostatecznie
    niedostatecznie
    nie mam zdania

•    Czy działania władz samorządowych gminy spełniają Pana (Pani) oczekiwania?
    tak
    nie
    nie mam zdania

•    Jak Pan (Pani) ocenia wpływ mieszkańców na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych gminy?
    znaczący
    średni
    znikomy
    mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze samorządowe gminy

•    Czy jest Pan/i zadowolony/a ze sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy?
    tak
    nie

•    Proszę wskazać zagadnienia, które wymagają poprawy lub zmiany:
    kompetencje pracowników (wiedza, fachowość)
    terminowość załatwiania spraw
    kultura osobista i umiejętność nawiązywania kontaktów
    zmiana sposobu informacji
    terminowość
    inne

•    Na jakie trudności napotkał(a) Pan(i) podczas załatwiania sprawy?
    nie spotkałem się z trudnościami
    zostałem skierowany do niewłaściwej osoby
    nie uzyskałem żadnych informacji
    otrzymałem błędne informacje
    proszono mnie o kontakt w innym terminie
    inne

Miejscowość i data : ………………………………………………………………..

Ankieta jest anonimowa, a poniższe dane są jedynie wykorzystywane do opracowania wyników.
 
Płeć:
    kobieta
    mężczyzna

Wiek:
    18-25 lat
    25-40 lat
    40-60 lat
    powyżej 60 lat

Wykształcenie:
    podstawowe
    zawodowe
    średnie
    wyższe

Zatrudnienie:
    instytucja publiczna
    przedsiębiorstwo prywatne (pracownik)
    własna działalność gospodarcza
    rolnik
    uczeń/student
    osoba bezrobotna
    inne

Liczba osób składających się na gospodarstwo domowe:
………..

Proponowany terminarz spotkań w sołectwach
(od maja do końca sierpnia)

31.05:  15.00 : Wisłok Wielki
14.06:   15.00:   Łupków
21.06 :  15.00 : Turzańsk  17.00 : Dołżyca

05.07 :  15.00 : Rzepedź ( razem z Rzepedź Osiedle „A”)

19.07 :  15.00 : Radoszyce  17.00 : Wola Michowa

02.08 :  15.00 : Moszczaniec   17.00 : Czystogarb

09.08 :  15.00 : Smolnik  17.00 : Mików

23.08 :  15.00 : Szczawne 17.00 : Wysoczany

30.08 :  15.00 : Komańcza  

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy "WILK"