Pomiń menu

DEBATA PANI PREZYDENT MIASTA ST. WARSZAWY HANNY GRONKIEWICZ – WALTZ Z MIESZKAŃCAMI

DEBATA
PANI PREZYDENT MIASTA ST. WARSZAWY HANNY GRONKIEWICZ–WALTZ Z MIESZKAŃCAMI
W RAMACH AKCJI „MASZ GŁOS MASZ WYBÓR”

 

15 maja 2009

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
al. Ujazdowskie 28 (aula, piętro II)

PLAN DEBATY

9.45 – 10.00

Rejestracja uczestników – (15’)

10.00 – 10.10
   
Powitanie i przedstawienie gości – (10’)

10.10 – 10.20

Zaprezentowanie
– Akcji „Masz głos, Masz wybór” – (3’)
– celu debaty – (3’)
– przebiegu monitoringu – (4’)

10.20 – 11.20

Prezentacja zobowiązań złożonych przez Panią Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz – Waltz w czerwcu 2008 roku oraz przedstawienie wyników monitoringu.

Deklaracja:

1. Opracowanie projektu zintegrowanego narzędzia komunikacji Miasta z młodzieżą oraz rozpoczęcie jego wdrażania.
– zaprezentuje przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek – (4 ‘)
– głos Urzędu Miasta – (4 ‘)

2. Opracowanie koncepcji, struktury oraz wdrożenie miejskiego portalu informacyjnego o kulturze i wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Warszawie
– zaprezentuje przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka – (4’)
– głos Urzędu Miasta – (4’)

3. Uruchomienie Miejskiego Punktu Informacyjno – Doradczego o funduszach europejskich.
– zaprezentuje przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola – (4’)
– głos Urzędu Miasta (4’)

4. Wsparcie młodych ludzi na progu dorosłości, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych. Uruchomienie programów aktywizujących na Pradze Północ.
– zaprezentuje przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ –(4’)
– głos dla Urzędu Miasta – (4’)

5. Rozwijanie doradztwa zawodowego dla młodych ludzi.
– zaprezentuje przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów – (4’)
– głos dla Urzędu Miasta – (4’)

6. Otwarcie procesu inwestycyjnego projektu „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” w ramach programu strategicznego „Warszawa europejskim miastem edukacji”.
– zaprezentuje przedstawiciel Stowarzyszenia Sejmisja.pl – (4’)
– głos Urzędu Miasta – (4’)

7. Budowa i modernizacja obiektów sportowych dla młodzieży.
– zaprezentuje przedstawiciel Stowarzyszenia Sejmisja.pl – (4’)
– głos dla Urzędu Miasta – (4’)

11.20 – 11. 50 Dyskusja – (30’)

11.45 – 12.00 Podsumowanie debaty – (10’)

 

 

Ogólnopolski Serwis Obywatelski Sejmisja.pl