Pomiń menu

Debaty społeczne w Gminie Mrągowo w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos – masz wybór"

Na terenie Gminy Mrągowo, w woj. warmińsko-mazurskim rozpoczęto cykl 2 debat publicznych, które odbędą się:

22 maja- spotkanie w miejscowości Marcinkowo, w świetlicy wiejskiej o godz. 17.00

29 maja- spotkanie w miejscowości Szestno, w Szkole Podstawowej w Szestnie o godz. 17.00.

W debatach udział zapowiedział Wójt Gminy Mrągowo Pan Jerzy Krasiński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Pan Józef Maciejewski, Dyrektor Zespołu Oświatowego Pan Bogdan Kossakowski. W spotkaniach weźmie udział ekspert, dr prawa, pracownik Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Pan Stanisław Bułajewski.

Od 27 kwietnia na terenie Gminy Mrągowo mieszkańcom rozdawane są ankiety, w których zaznaczają oni główne problemy występujące w gminie, które ich zdaniem lokalna władza powinna się zająć w najbliższym czasie. Ankiety są wypełniane przy współpracy z sołtysami oraz Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do wypełnienia ankiety i wyrażenia w ten sposób własnego zdania. Wyniki ankiet będą prezentowane na łamach prasy lokalnej – czasopisma "Zapiski Mazurskie" oraz w czasopiśmie internetowym Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK. Ankiety umożliwią ustalenie tematów dyskusji oraz wypracowanie deklaracji, którą podpisze wójt po zakończeniu akcji.

W miejscowości Szestno, zapowiedzieli już mieszkańcy, zostanie poruszony temat budowy  wiatraków oraz drogi krajowej nr 16 i i jej przebiegu przez teren Gminy, skanalizowania  oraz realizowanych inwestycji. Mieszkańcy są  zainteresowani tematem szkolnictwa. 

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK