Pomiń menu

Spotkanie z Prezesem Lubickich Wodociągów

W dniu 11maja 2009 r. w siedzibie Zarządu Lubickich Wodociągów w Lubiczu 2 członkinie Zarzadu Stowarzyszenia wraz z  Radną Gminy Lubicz ze Złotorii spotkały się z Prezesem Zarzadu Lubickich Wodociągów Jarosławem Falkiem. Spotkanie to było efektem poprzedniej wizyty w tym samym składzie u Wójta Gminy Lubicz w celu uściślenia i uzyskania pełnych danych dotyczacych drugiego etapu kanalizacji wsi. Zapoznanie się z sytuacją i stanem działan w zakresie kanalizacji  pomoże uzyskane informacje wykorzystać w trakcie debaty. Bronisława Duszyńska

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Złotoria