Pomiń menu

Debata samorządowa w gminie Michałów

 

20 maja 2009 roku w Pawłowicach odbyła się samorządowa debata. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy Michałów (wójt gminy, z-ca wójta, skarbnik gminy, radni, sołtysi) i powiatu pińczowskiego (wice starosta, radni powiatowi). Pomimo szerokiej promocji w każdej miejscowości na tablicy ogłoszeń zawisło zaproszenie na debatę oraz plakat informujący nie dopisali mieszkańcy gminy, do których owa debata była szczególnie adresowana. Organizatorzy chcieli, by mieszkańcy sami zapytali swoich reprezentantów w gminie o rzeczy dla nich najważniejsze. Najczęściej poruszanym tematem była jakość dróg a także gospodarka ściekowa, problemy z oświatą, zaśmiecanie gminy, problemy z dostępem do internetu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Górnym