Pomiń menu

Częstochowa- dotychczasowe działania Progresji – Problem: segregacja odpadów komunalnych

1.) W czwartek 7 maja 2009 na głównej ulicy miasta (godziny 16.00 – 18.00) członkowie Stowarzyszenia Progresja przeprowadzili wśród mieszkańców Częstochowy krótką ankietę. Dotyczyła ona selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przygotowana została na potrzeby tegorocznej akcji Masz Głos Masz Wybór. Wyniki z niej ujęliśmy w przygotowanym raporcie o stanie segregacji w mieście i wiedzy mieszkańców na jej temat. Materiały do tego raportu pozyskaliśmy m.in. od spółdzielni mieszkaniowych, firm zajmujących się recyklingiem, straży miejskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy.

Wyniki ankiety potwierdziły tylko nasze przypuszczenia, że mieszkańcy miasta nie są poinformowani jak prawidłowo segregować odpady. Brakuje im też podstawowej wiedzy (nawet na temat koloru pojemników do segregacji danego typu odpadów).

W naszej akcji wspierał nas zaprzyjaźniony redaktor a zarazem moderator naszych debat Pan Janusz Pawlikowski.

Raport ten zamierzamy przedstawić podczas debaty(19.06.2009) z Prezydentem Miasta Częstochowy – Tadeuszem Wroną, na której mamy nadzieje wypracować nowe metody informowania mieszkańców o segregacji odpadów.

więcej: http://www.progresja.info/aktualnosci/197-ankieta-progresywna

2.) W dniu 23 maja br. Członkowie Stowarzyszenia Progresja wraz z przedstawicielami częstochowskich Rad Dzielnic Raków i Północ, prezentowali wyniki ankiety z 7 maja podczas Dni Samorządu Terytorialnego. Była to również okazja do edukowania miaszkańców miasta m.in. o segragacji odpadów i kompetancjach Rad Dzielnic. Przeprowadziliśmy też wśród naszych gości ankietę której wyniki (mimo że przeprowadzone w innym zakątku miasta) potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia.

Nasze stoisko odwiedził również Prezydent Miasta z którym w końcu(po długich staraniach) udało nam się ustalić dogodny termin debaty. Oczywiście swą obecnością zaszczyciła nas również zaprzyjaźniona posłanka Izabela Leszczyna – członek parlamentarnego zespołu ds. współpracy z ngo, która wzięła również udział w naszej ankiecie.

więcej: http://www.progresja.info/aktualnosci/211-dni-samorzdu

3.) W tej chwili członkowie Stowarzyszenia przygotowują się do akcji promującej zbiórkę odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu RTV/AGD jaka będzie miała miejsce na terenie działania zaprzyjaźnionej Rady Dzielnicy Raków (13.06.2009). W związku z tym przygotowujemy akcję plakatową na terenie tej dzielnicy gdzie będzie wypisana trasa przejazdu pojazdu zbierającego tego typu odpady. Będzie to także okazja do nagrodzenia świadomych obywateli, którzy przyniosą niebezpieczne odpady i sprzet RTV/AGD torbą ekologioczną z ulotką zapraszającą do udziału w debacie z Prezydentem Miasta (temat debaty to oczywiście segregacja odpadów komunalnych w Częstochowie oraz ich recykling). Mamy nadzieję że 19 czerwca stworzymy dobry grunt do dyskusji i wypracowania nowych rozwiązań nt. skutecznego dotarcia z informacją do mieszkańców Częstochowy.

4.) Na zakończenie, chcemy też poinformować że debata wiosenna akcji Masz głos masz wybór w Częstochowie odbędzie się 19 czerwca(w piątek) o godzinie 13.30 w sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Częstochowie. Pan Prezydent Tadeusz Wrona zapowiedział że weźmie w niej udział osobiście i przyprowadzi sztab ludzi zorientowanych w temacie. Spodziewamy się zatem m.in. naczelnika wydziału ochrony środowiska wraz z prezesem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania patronatów medialnych i rozkręcania akcji plakatowej 🙂

Zainteresowanych większą dawką informacji o naszych tegorocznych działaniach w ramach akcji Masz głos masz wybór zapraszam do cyklicznego odwiedzania strony

www.progresja.info

Pozdrawiamy gorąco wszystkich uczestników Akcji MG 2009

Zarząd i Członkowie

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy – "PROGRESJA"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA