Pomiń menu

Dębica: spotkanie z burmistrzem

 

27 maja 2009 r. w świetlicy Nadleśnictwa Dębica z inicjatywy Dębickiej Grupy Obywatelskiej w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos / masz wybór" odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Dębicy Pana Pawła Wolickiego z mieskańcami.

W spotkaniu także  udział wzięli:

Z-ca Burmistrza Pan Krzysztof Krawczyk i radni z okręgu Nr 3 Pan Stanisław Leski, Pan Robert Podlasek, Pan Grzegorz Sypel i Pan Piotr Szyper.

Burmistrz przedstawił zakres wykonanych zadań, które ujęte zostały w deklaracji podpisanej 4.06.2008 r. w wyniku spotkania z mieszkańcami 26 maja 2008 r.

Dobrze przebiega realizacja regulacji potoku Budzisz. Zadanie to ma zostać ukończone do listopada 2009 r.

Oto zdjęcia z robót przy realizacji tego zadania:

Trwają starania  związane z budową chodnika przy ul. Rzeszowskiej. Zadanie to połączone jest z budową ronda.

W roku 2009 r. jest opracowywana dokumentacja i będa rozpoczęte prace, jednak budowa chodnika  przewidziana jest  tylko do ul. Sandomierskiej. Dalszy odcinek należy do województwa. W tej sytuacji zebrani postanowili rozpocząc akcje zbierania podpisów mieszkańców, którzy uważają, że budowa chodnika przy ul. Rzeszowskiej powinna być traktowana priorytetowo.

W czerwcu 2010 r zostanie oddany do użytku basen rekreacyjny.

Rozwija się współpraca z miastami partnerskimi zgodnie z projektem "Europa Miast". Członkowie zespołów tanecznych i grupy sportowe wyjeżdżają do wielu zaprzyjaźnionych państw. Padła propozycja ze strony mieszkańców, aby z takich  wyjazdów mogły również korzystać dzieci, młodzież, z uboższych  rodzin, których nie stać na finansowanie zagranicznych wycieczek ze skromnych domowych budżetów.

Zebrani mieszkańcy po raz kolejny poruszyli sprawę rozkładu jazdy auobusów Miejskiej Komunikacji Samochodowej, stanu technicznego i porządku na 1 przystanku przy ul. Rzeszowskiej i przywrócenie linii Nr 12 autobusu MKS.

Burmistrz Miasta zaproponował zwrócenie się pismem do Prezesa MKS w tej sprawie.

Zebrani mieszkańcy zwrócili się do obecnych na spotkaniu  przedstawicieli lokalnej władzy z propozycją  modernizacji istniejącego placu zabaw  obok Nadleśnictwa.  Propozycja ta przyjęta została ze zrozumieniem i obiecano urządzenie placu zabaw w przyszłym roku.

SLLGO-Dębicka Grupa Obywatelska