Pomiń menu

Dolina Stobrawy – Debaty w szkołach

Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” włączając się w akcję „Masz głos, masz wybór” w dniu 1 czerwca przeprowadziła w Publicznym Gimnazjum w Kujakowicach Górnych  debatę z młodzieżą.

W debacie wzięła udział młodzież klas I, II i III gimnazjum oraz opiekun samorządu szkolnego i nauczyciele. Debata trwała 1,5 godziny.

Na wstępie zaprezentowana została młodzieży działalność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy”, następnie przedstawiono informacje o organizatorach i celach akcji.

Kolejnym punktem spotkania był krótki konkurs dla młodzieży ze znajomości kompetencji władz samorządowych. Młodzież wykazała się znajomością tematu i najbardziej aktywne osoby zostały nagrodzone dyplomem oraz plakietkami i naklejkami z akcji „Masz głos, masz wybór”.

Następnie zaprosiliśmy młodzież do dyskusji na temat najbardziej istotnych problemów, które dostrzegają w swoim środowisku. Młodzież poruszała wiele nurtujących ich problemów dotyczących np. braku zajęć pozalekcyjnych, a także problemów dotyczących ochrony środowiska, w tym na temat zbyt małej ilości pojemników do segregacji odpadów. Młodzież nie była także usatysfakcjonowana stanem dróg. Rozmawialiśmy również o możliwości włączenia się młodzieży w życie społeczne swoich gmin a także o sposobach rozwiązywania problemów poruszonych przez młodzież.

Spotkania o podobnym przebiegu z udziałem młodzieży odbyły się również w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie a także z Radą Młodzieżową Gminy Kluczbork.
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"