Pomiń menu

Konkurs na esej w Dolinie Stobrawy

Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w związku z problemami, jakie wyłoniły się podczas debat ogłosiła konkurs na krótki esej publicystyczny pt. Gdybym był burmistrzem/wójtem. Konkurs został ogłoszony wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej naszego obszaru tj. trzech gmin Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie.

Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do włączenia się w życie społeczne gmin wyłonienie najbardziej istotnych problemów, które w swoich środowiskach lokalnych widzi młodzież i doprowadzenie do ich rozwiązania przez władze gmin.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do końca października 2009 roku natomiast termin składania prac konkursowych do dnia 30 września 2009 roku. Po zebraniu prac zostaną wyłonieni laureaci konkursu. Przewidujemy po 5 wyróżnień w każdej z trzech gmin.

Poinformowaliśmy młodzież, że autorzy najciekawszych prac zostaną zaproszeni na spotkanie z burmistrzem/wójtem danej gminy.

Młodzież bardzo entuzjastycznie podeszła do konkursu i liczymy na dużą ilość ciekawych prac.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"