Pomiń menu

Cisza informacyjna w Gminie Łambinowice

Dwa miesiące temu wysłaliśmy do Urzędu Gminy Łambinowice oraz do biura projektowego, które opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego, uwagi do dokumentu zgłoszone przez mieszkańców wsi Wierzbie. Niestety dotychczas nie uzyskaliśmy informacji, które z uwag zostaną uzwględnione i jak władze gminy zapatrują się na aktywność mieszkańców w tym temacie.
Ponadto mimo wielokrotnych próśb Panoramy Wierzbia oraz radnego wsi o udostepnienie informacji o planowanych terminach i tematyce sesji Rady Gminy w BIP, programy sesji wraz z projektami uchwał nie są publikowane w internecie.
 

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia