Pomiń menu

Tczew – Młodzieżowa Rada Miasta nie jest potrzebna – debata oksfordzka

 
Dnia 18 czerwca 2009 roku w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Tczewie odbyło się starcie pomiędzy reprezentacją Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa oraz przedstawicielami tzw. Reszty Świata. Tematem potyczki w stylu oksfordzkim była teza „Młodzieżowa Rada Miasta nie jest potrzebna”.

Debaty w stylu oksfordzkim mają wieloletnią tradycję. Inicjatorami potyczek na argumenty byli studenci Uniwersytetu Oxfordzkiego, którzy stawiali czoła swoim oponentom z Uniwersytetu Cambridge. Debata taka przeprowadzana jest według ściśle określonych zasad na straży których stoi bezstronny marszałek debaty wspomagany przez swoich sekretarzy. Każdą ze stron reprezentuje pięciu mówców wpieranych doradcami. Każdy mówca ma ściśle określone zadanie w bronieniu/ odpieraniu tezy. Ostatnią ale i najważniejszą ze stron przedsięwzięcia  jest publiczność. Przed debatą pytana jest o swoje poglądy na przedstawioną tezę. Dzieli się ją w ten sposób na stronników obydwu ze stron. Zarówno publiczność jak i mówcy mają prawo przedstawiać poglądy w trakcie wypowiedzi mówców w formie jednozdaniowych pytań lub informacji dotyczących poruszanych w danej chwili kwestii. Po podsumowujących mowach piątych mówców następuje głosowanie publiczności ukazujące zmiany poglądów na tezę. Zwycięża strona która przekonała do swojej tezy większą liczbę osób.

Debata miała na celu zainteresowanie młodych ludzi problemami młodzieży i miasta. Zależało nam na tym, by przybliżyć młodzieży szkolnej zadania i działania, jakich podejmują się ich przedstawiciele, wybrani w demokratycznych wyborach. Zależy nam, by komunikacja pomiędzy uczniami tczewskich szkół a członkami MRM była jak najlepsza, by działania Rady były przejrzyste, jasne i dostępne dla każdego. Na te tematy właśnie trwała dyskusja. Zapraszamy na stronę z zapisem krótkiej relacji z debaty:

http://www.youtube.com/watch?v=cauJFWeME1k

Fundacja Pokolenia