Pomiń menu

Podatek śmieciowy – na "tak"!

 Ogromna większość mieszkańców opowiedziałaby się za wprowadzeniem powszechnego podatku śmieciowego, gdyby decyzję mięli podjąć 3 czerwca 2009 r. w Centrum Kultury w Tłuszczu, gdzie odbyło się moderowane spotkanie mieszkańców z burmistrzem w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”.

Temat śmieci powraca w naszej gminie jak bumerang. Wydzierżawienie wysypiska, jego zapełnienie, zamknięcie, likwidacja kontenerów, nie zawsze rzetelne firmy odbierające odpady, znikające i pojawiające się uliczne śmietniki a ostatnio także propozycja wprowadzenia podatku śmieciowego – wszystkie te sprawy są często tematem wielu rozmów i dyskusji wśród mieszkańców.
Dlatego też przedstawiciele Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju zdecydowali się poświęcić tegoroczną debatę w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” właśnie problematyce śmieci. Pomysł okazał się bardzo trafny. Na spotkanie przybyło prawie 90 mieszkańców wypełniając szczelnie salę widowiskową tłuszczańskiego Centrum Kultury.
W pierwszej części spotkania burmistrz Jan Krzysztof Białek przedstawił ogólne informacje o ilości produkowanych na terenie naszej gminy odpadów. Pokazano również zebranym zdjęcia ukazujące likwidację dzikich wysypisk oraz koszty z tym związane. Burmistrz podkreślił, że te działania są finansowane z budżetu gminy – czyli pieniędzy pochodzących z naszych podatków. Burmistrz zarysował również koncepcję organizacji odbioru i sortowania odpadów przy wprowadzeniu podatku śmieciowego. Poinformował również zebranych o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie unijne na projekt związany z gospodarką odpadami oraz uregulowaniem gospodarki wodno – ściekowej na osiedlach w Tłuszczu.
W dalszej części spotkania mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań oraz zabierania głosu w dyskusji. Pojawiały się pytania proste, na które łatwo było odpowiedzieć, ale również i bardzo skomplikowane. Często nie wszystko mogło być wyjaśnione, ze względu na to, że koncepcja podatku śmieciowego jest jeszcze ciągle doprecyzowywana. Tym bardziej cieszy fakt, że osoby nad nią pracujące mogły usłyszeć pytania i postulaty mieszkańców, które na tym etapie prac mogą jeszcze zostać uwzględnione.

Spotkanie odbywało się na bardzo wysokim poziomie, z sali padały konkretne i rzeczowe argumenty zarówno za jak i przeciw takiemu rozwiązaniu. Niektóre osoby wyrażały swoje wątpliwości, że oddanie „wyżej” spraw śmieciowych okaże się nietrafione ze względu na brak kontroli nad wysokością podatku i kosztami, jakie przyjdzie mieszkańcom płacić w przyszłości. Burmistrz zauważył, że wysokość podatków ustalają radni, którzy jako reprezentanci społeczeństwa mają na uwadze jego dobro. Padły również głosy podkreślające fakt, że wcześniej, gdy na terenie gminy były ogólnodostępne kontenery wywóz odpadów był finansowany z budżetu gminy bez obciążania mieszkańców dodatkowymi opłatami. Burmistrz zgodził się z tym, jednak podkreślił, że wtedy mieliśmy możliwość korzystania z własnego, gminnego wysypiska i koszty były zdecydowanie mniejsze. Zwrócił uwagę, że w obecnej chwili musielibyśmy wygospodarować z budżetu gminy kwotę 2-3 milionów złotych na ten cel – oczywiście kosztem innych wydatków – czy to na oświatę, kulturę czy też inwestycje.
Tematyczna i rzeczowa dyskusja w tak szerokim gronie to duży sukces. Bardzo wiele osób odważnie zabrało głos, udało się też wiele kwestii dotyczących gospodarki odpadami wyjaśnić. Swojego zadowolenia z przebiegu i wyniku spotkania nie krył burmistrz Jan Krzysztof Białek, który podsumował na koniec:
– Będąc tutaj utwierdzam się w przekonaniu, że takie spotkania są ważne, celne i pożyteczne.

M. Puławski

Stowarzyszenie "Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju"