Pomiń menu

Wczesna edukacja – problem w Zgierzu

 

 Wczesna edukacja to jeden z ważnych tematów w gminie miejskiej i wiejskiej Zgierz. Szczególnie trudna sytuacja występuje w gminie wiejskiej, gdzie na 40 sołectw istnieje tylko jedno przedszkole dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do zerówki. Fundacja „Twórczy, Aktywni” przygotowała z Gminą Zgierz partnerski projekt w ramach POKL, którego celem jest promowanie wczesnej edukacji i aktywizacja rodziców małych dzieci na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój różnych form edukacji elementarnej oraz podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

24.sierpnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Zgierza zebrała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  Jolanta Podwysocka z fundacji „Twórczy, Aktywni”, konsultantka programu "Dla Dzieci" Fundacji im. A. Komeńskiego mówiła o roli wczesnej edukacji dla wyrównywania szans, przedstawiła formy realizacji wczesnej edukacji w różnych krajach europejskich, możliwości organizacyjne, źródła finansowania, wynikające z polskiego prawa oświatowego i doświadczeń Fundacji im. A. Komeńskiego. Na spotkaniu poza radnymi obecni byli pracownicy UM, p. Naczelnik Wydziału Oświaty.

"Twórczy, Aktywni"