Pomiń menu

Spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych w Zgierzu

28 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Zgierza fundacja „Twórczy, Aktywni” brała udział w spotkaniu Rady Organizacji Pozarządowych.

Przedmiotem obrad było wprowadzenie poprawek do obecnie obowiązującego „Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Kolejne spotkanie planowane jest na 25 września.

"Twórczy, Aktywni"