Pomiń menu

Włocławek: Młodzi radni ze Statutem

29 sierpnia (sobota) w Sali konferencyjnej Zajazdu Polskiego odbyło się szkolenie z aspektów prawnych związanych z działaniem Młodzieżowej Rady Miasta (MRM). Szkolenie odbywało się w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór”.

Celem szkolenia było przygotowanie młodych radnych do udziału w kampanii informacyjnej związanej z budową kolejnego basenu we Włocławku. Młodzi radni mieli okazję przyjrzeć się jak wygląda funkcjonowanie MRM w innych miastach, np. Zgierzu i Szczecinie.
W trakcie szkolenia pojawiły się nowe pomysły i inicjatywy, które mogą pozwolą radnym – uczniom włocławskich szkół ponadgimnazjalnych rzeczywiście pełnić swój mandat oraz aktywizować młodzież Włocławka poprzez budowanie koalicji wokół konkretnych przedsięwzięć, np. podczas realizacji „Młodych talentów”.

Dzięki temu spotkaniu młodzi radni dowiedzieli się jakimi instrumentami mogą się posłużyć, by działać na rzecz młodzieży, np. : współpraca z organizacjami, instytucjami, mediami, bezpośredni kontakt z wyborcami. Poznali też możliwości prawne wynikające ze Statutu MRM. Zapoznali się z Ustawą o samorządzie gminnym oraz „Znowelizowaną europejską kartą uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym”.

Szkolenie to pokazało również jak wiele jeszcze do zrobienia. Już wkrótce odbędą się warsztaty z badania opinii publicznej, po których młodzi ludzie przeprowadzą sondaże uliczne dotycząca spraw związanych z rozwojem naszego miasta.

 

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek