Pomiń menu

Spotkanie przedstawicieli Świnoujskich szkół

W dniu 14.09.2009 r. odbyło się spotkanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Świnoujściu. Celem spotkania było dokończenie prac nad statutem Młodzieżowej Rady Miasta oraz  Ordynacji Wyborczej. Następne spotkanie, na ktorym będzie wyznaczony ostateczny termin przygotowań i ogłoszenia  wyborów do MRM odbędzie się w dniu 21.09.2009 r. Tematem tego spotkania będzie przygotowanie się do spotkania z prezydentem miasta Januszem Żmurkiewiczem, patronem tej inicjatywy. 

Jerzy Raczkiewicz

Świnoujskie Stowarzyszenie Obrony Podatników